ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   
آدرس: اصفهان- مبارکه- میدان فردوسی- جنب فرمانداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی   تلفن دبیرخانه:    52410171-031    52411864-031    داخلی   2157
پست الکترونیک: cedab@iaumajlesi.ac.ir   تلگرام: www.telegram.me/ConfMajlesi       @ConfMajlesi