ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

  • نویسندگان محترم ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در کنفرانس ثبت نام نمایند.
  • با توجه به راهنماهای ارایه شده در صفحه کاربری نسبت به ارسال فایل pdf و word مقاله اقدام نمایند.
  • مقاله ها را مطابق با فرمت زیر آماده نمایید:
  • قالب نگارش مقالات فارسی
  • قاللب نگارش مقالات لاتین
  • برای ارسال و داوری مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. فرآیند داوری از زمان ارسال مقاله 20 روزه انجام و نتیجه در سایت اعلام خواهد شد
  • به کلیه نویسندگان در صورت ثبت نام نهایی، لوح فشرده مجموعه مقالات و گواهی ارائه مقاله اهدا خواهد شد.
  • مقالات منتخب در صورت ارائه انگلیسی مناسب می توانند در مجلات دانشگاه به چاپ برسند .
  • مجله مهندسی برق مجلسی دارای ایندکس اسکوپوس است که مقالات برتر با نظر هیات داوران می توانند در این مجله چاپ شوند

هزینه ها

هزینه ثبت نام: 220،000 تومان

هزینه ثبت نام باتاخیر: 250،000 تومان

 

هزینه ثبت نام مقاله دوم: 150،000 توامان

 

هزینه ثبت نام غیر حضوری: 180،000 تومان

هزینه ثبت نام با تاخیر غیر حضوری: 180،000 تومان