ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مقالات ارایه شده در سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر داده کاوی و داده های حجیم

زمانبدی همایش
59
# کد مقاله نویسنده مسئول موسسه عنوان نویسندگان
10930Aذوالفقاری   الناز کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم ¬افزار دانشگاه آزاد کرمان ایرانتست مبتنی بر مدل در بستر اندروید ذوالفقاری الناز، رضایی عباس، 
20942Aنوبری   سابیناعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ترکیب وب سرویس‌ها در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات نوبری سابینا، گودرزی مجید، 
30942Bنوبری   سابیناعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پروتکل حفظ حریم خصوصی و احرازهویت در سیستم های موبایلی نوبری سابینا، گودرزی مجید، 
40949Aعشوریان   سمیهدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مروری بر روش های آزمون نرم افزارهای شی گرا واولویت بندی موارد آزمون در آنها و آزمون نرم افزار شیءگرا عشوریان سمیه، 
50950Aآقابابایی   سمیرادانشگاه آزاد واحد اهواز بررسی تکنیک‌های تشخیص چهره آقابابائی سمیرا، عباسی دزفولی ماشااله، 
60950Bآقابابایی   سمیرادانشگاه آزاد واحد اهواز روشی جهت بازشناسی چهره با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند آقابابائی سمیرا، عباسی دزفولی ماشااله، 
70950Cآقابابایی   سمیرادانشگاه آزاد واحد اهواز بازشناسی چهره با انتخاب زیر مجموعه بهینه از ویژگی های چهره با بکارگیری الگوریتم‌های رقابت استعماری و جنگل تصادفی آقابابائی سمیرا، عباسی دزفولی ماشااله، 
80952Aنیکوفراز   منیژهگروه كامپيوتر، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران رویکردی جدید جهت کاوش الگوهای مکرر فازی با آیتم‌های چندگانه و چندین حداقل آستانه پشتیبانی نیکوفراز منیژه، قنبری الهام، نصیری فاطمه، 
90956Aحسین زاده مقدم   محمدرضادانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبالگوی خط تولید نرم افزار پویا برای ارزیابی بازسازی زمان اجرا مطالعه موردی در هتل هوشمند حسین زاده مقدم محمدرضا، سیدی میرعلی، 
100972Aعبداله زاده شوشتری   مهرزاد آزاد.به کار گیری الگوریتم بهینه سازی مورچگان در کاهش تاخیر در جستجوی اشیا به کمک تعیین آرایش بهینه گره ها در شبکه های حسگر بیسیم عبداله زاده شوشتری مهرزاد، صائمی سهیل، 
110978Aفتاحی دولت آبادی   هاجردانشگاه آزاد واحد محلات رویکردی مبتنی بر فازی سلسه مراتبی برای پیش بینی بار کاری برنامه های کاربردی در محیط رایانش ابری فتاحی دولت آبادی هاجر، قبائی آرانی مصطفی، 
120981Aصدرائیان فردجهرمی   مهرانموسسه آموزش عالی اندیشه جهرم بررسی میزان دقت سیستم‌های توصیه‌گر در ترکیب فیلترسازی مشارکتی و فیلترسازی مبتنی بر محتوی با روش سوئیچ صدرائیان فردجهرمی مهران، بادروح ایمان، 
130982Aسکوت   سارادانشگاه آزاد اصفهان (واحدخوراسگان) مروری بر اهمیت وچالشهای کلان داده سکوت سارا، نوروزی علیرضا، 
140982Bسکوت   سارادانشگاه آزاد اصفهان (واحدخوراسگان) مقایسه مهندسی مجدد و معکوس و پیشرو در مهندسی نرم افزار و بررسی یک راهکار پیشرفته و کارا برای مهندسی مجدد سکوت سارا، جاودانی گندمانی تقی، 
150983Aنیک آبادی   زهرادانشگاه آزاد دورود مروری بر کاربردهای داده کاوی در تصادفات جاده ای نیک آبادی زهرا، 
160990Aجهانی   فاطمهدانشگاه امام رضا (ع) یک الگوریتم سریع و کارآمد برای استخراج مجموعه عناصر با سودمندی بالا با استفاده از مدل نرخ فراموشی جهانی فاطمه، قاضی خانی عادل، 
170995Aرامندی   نفیسهدانشگاه بین المللی امام رضا (ع) روشی برای خوشه بندی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه شده رامندی نفیسه، قاضی خانی عادل، 
180999Aعباسی دزفولی   ماشالهدانشگاه ازاد واحد اهواز ارائه روشی با استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تشخیص چهره آقابابائی سمیرا، عباسی دزفولی ماشااله، 
191006Aزرین کمر   جمالموسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز Extracting applicable features to troubleshoot computer networks for the first and second layers of the TCPIP model using machine learning approaches زرین کمر جمال، حضرتی فرد سید مهدی، 
201009Aبهشتی   میر ایماندانشگاه پیام نور بررسی تاثیر استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت بر مدیریت انرژی در ساختمان ها(مطالعه موردی ساختمان های بانک پاسارگاد) کریم زادگان داود، وحدت داود، بهشتی میر ایمان، 
211010Aشاکری   مهدیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)مروری بر روش‌های بهبود پیش‌بینی جریان ترافیک شاکری مهدی، حبیبی نرگس، 
221011Aابراهیمی   عبدالرحمانکارشناسی ارشد آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی ارزیابی و پیش بینی آب و هوا با هدف بارش باران طی فصل های یک سال در شهر تهران با رویکرد مدل طیفی خطی ابراهیمی عبدالرحمان، 
231012Aاسدی   بهنامموسسه آموزش عالی دانشگاه اشراق بجنورد استفاده از الگوریتم K-means برای افزایش کارایی سیستم های تشخیص نفوذ لنگری شادی، َاسدی بهنام، رجبی افشین، کنعانی سیاوش، 
241018Aعظیمی   سبیدهدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان روشی به منظور ارزیابی قابلیت‌اطمینان سبک‌های چندریختی معماری نرم‌افزار عظیمی سپیده، 
251018Bعظیمی   سبیدهدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مروری بر سبک‌های معماری نرم‌افزار عظیمی سپیده، 
261020Aقاضی نژاد   سینادانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگاناینترنت اشیاء : معماری و چالش ها قاضی نژاد سینا، حبیبی نرگس، 
271020Bقاضی نژاد   سینادانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگانبررسی تاثیر وب معنایی در اینترنت اشیاء قاضی نژاد سینا، 
281022Aدهجوریان   بنیامینموسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی سبحان، نیشابور پیش بینی غیبت در محل کار توسط شبکه عصبی پس‌خور دهجوریان بنیامین، کمالی مقدم محمد، 
291026Aمحیسن   ساجددانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر استگانوگرافی صوتی توانمند با استفاده از تکنولوژی طیف گسترده دنباله مستقیم محیسن ساجد، 
301027Aمقیمی راد   مریمکارشناس ارشدنرم افزار، دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان، گروه کامپیوتر، اصفهان ، ایران بهبود مسیریابی و افزایش سرویس دهی چندمنظوره درشبکه های حسگر بی سیم ناهمگن مقیمی راد مریم، سلطان آقایی محمد رضا، 
311028Aحمزه ئیان   فاطمهدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی بدون جهت- بدون وزن با ترکیب الگوریتم ژنتیک و معیار شباهت رئوس حمزه ئیان فاطمه، صحافی زاده ابراهیم، خفایی طالب، 
321030Aصدری زاده   فرزاددانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مروری بر روش‌های مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکه‌های موردی بین خودرویی صدری زاده فرزاد،    ، 
331031Aعبداللهی کرکرق   توحیدموسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی رویکرد مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی جهت تخصیص منابع در رایانش مه عبداللهی کرکرق توحید، 
341032Aنجمی   زهرادانشگاه آزاد اسلامی شیرازارائه مدلی مفهومی با هدف بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: بانک انصار) نجمی زهرا، شایگان محمد امین، 
351036Aعبادی   نعیمموسسه آموزش عالی خرد پنهان نگاری به شیوه LSB بر پایه ی آنالیز داده محیسن ساجد، عبادی نعیم، تلیان زهرا، 
361037Aژولا زاده   سارا1- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران بررسی تشخیص افسردگی در توییتر ژولا زاده سارا، براتی علی، 
371039Aمیرزاوند   سمیه1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی کامپیوتر، دزفول، ایران مروری بر روش‌های مسیریابی در شبکه حسگر بی‌سیم میرزاوند سمیه، چکین محسن، 
381039Bمیرزاوند   سمیه1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی کامپیوتر، دزفول، ایران روش های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر میرزاوند سمیه، چکین محسن، 
391039Cمیرزاوند   سمیه1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی کامپیوتر، دزفول، ایران مروری بر مهمترین و اخیرترین پژوهش های حوزه امنیت و تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم میرزاوند سمیه، چکین محسن، 
401040Aرئیس زاده کاشانی   حمیدموسسه آموزش عالی سینابهینه سازی ترافیک پویای شبکه ابری با استفاده از معماری زنجیره تابع سرویس (‏SFC‏)‏ تقی زاده جابر، رئیس زاده کاشانی حمید، اکبری فاطمه، 
411041Aجرگه   مهدیدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس ارائه مدل ترکیبی طبقه‌بندی سریع جریان داده‌ها با استفاده از الگوریتم درخت هافدینگ جرگه مهدی، بهادر حمید، 
421042Aدخت عزیزی   سودابهموسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلیتشخیص پلاک خودرو ایرانی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن دخت عزیزی سودابه، بکروی مسعود، رزاق زاده شیوا، 
431045Aصفیر   سجاددانشگاه علوم تحقیقات گیلانتجزیه و تحلیل و پیش بینی بیماری پارکینسون با استفاده از تکنیک های داده کاوی قاسمی زرکامی سپیده، صفیر سجاد، 
441047Aگرگین   مریمدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولارائه روشی برای تعیین قوانین بهینه در کدگذار LDPC مبتنی بر آتوماتای سلولی گرگین مریم، خیراندیش دکترمحمد، 
451048Aسیدخرازی   صدیقه الساداتدانشگاه آزاد قزوین بهینه سازی هزینه پولی زمانبندی جریان کاری علمی با محدودیت مهلت معین با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری در ابرهای عمومی سیدخرازی صدیقه السادات، 
461050Aمحمودی   نسریندانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)حملات فیشینگ و چالش‌های آن در سرقت آنلاین اطلاعات محمودی نسرین، زمانی بروجنی فرساد، 
471051Aسبحانی   سیده فرشتهدانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ارائه روشی جهت بهبود توازن بار در محاسبات ابری با استفاده ازالگوریتم کرم شب تاب سبحانی سیده فرشته، میرعابدینی سید جواد، 
481052Aمیرزاوند   سمیه1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی کامپیوتر، دزفول، ایران مروری بر کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم میرزاوند سمیه، چکین محسن، 
491055Aخورسند مطلق اصفهانی   ریحانهگروه مهندسی کامپیوتر، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران مروری بر الگوریتم های ارائه شده در جایابی ماشین مجازی در محیط محاسبات ابری زمانی رقیه، خورسند مطلق اصفهانی ریحانه، 
501057Aآذری   ایدهدانشگاه آزاد اسلامی مبارکه روشهای برقراری امنیت در داده های بزرگ آذری ایده، 
511064Aقلیچی   احمددانشگاه پیام نور بررسی الگوریتم های شناسایی گره های خودخواه و بدرفتار در شبکه های VDTN قلیچی احمد، قارئی اینچه برون فریدون، شهواری کمیل، 
521070Aبرهانی   فداالهدانشگاه شهید باهنر کرمان بررسی انواع پروتکل های کنترل دسترسی به رسانه به وسیله گره های همکار برهانی فدااله، اعلایی محمد، 
531077Aمالکی   منیرهدانشکده علوم و فناوری های پزشکی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی اثر انگشت با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه فازی با کمک روش الگوی باینری محلی مالکی منیره، معقولی کیوان، 
541080Aخاکسار حقانی دهکردی   راضیهدانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد مکانیزم زمانبندی خواب مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی شعله- پروانه در شبکه های حسگر بی سیم حقانی دهکردی راضیه، خسرویان دهکردی پویا، 
551081Aکمالیان برازجانی   مریمدانشگاه صنعتی شیرازحملات داس در رایانش ابر و راه کارهایی امنیتی مقابله با آن کمالیان برازجانی مریم، 
561081Bکمالیان برازجانی   مریمدانشگاه صنعتی شیراز ارزیابی کارایی الگوریتم های مبتنی بر قانون و درخت تصمیم در تشخیص بیماری قلبی کمالیان برازجانی مریم، 
571081Cکمالیان برازجانی   مریمدانشگاه صنعتی شیراز داده کاوی و پیش بینی ریسک اعتباری در بانک ها کمالیان برازجانی مریم، 
581095Aمهدوی نیا   هادیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بررسی روش‌های مختلف بیش نمونه‌گیری در رده‌بندی داده‌های نامتوازن مهدوی نیا هادی، 
591102Aامیدی روش   مائدهدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بازشناسی افراد مبتنی بر ویژگی‌های بافت سراسری پایدار از روی تصاویر عروق انگشت دست امیدی روش مائده، هارونی مجید،