ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

زمانبندی همایش در تاریخ بیستم تیرماه 1398

عنوان زمان
پذیرش 8:30-9
سرودملی- تلاوت قرآن 9-9:10
سخنرانی دبیر اجرایی 9:10-9:20
سخنرانی ریاست دانشگاه 9:20-9:35
سخنران کلیدی 9:35-10
پذیرایی 10-10:30
جلسات ارائه 10:30-12:30
ناهار-نماز 12:30-14
اختتامیه 14