ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته علمی
اعضای هیات اجرایی همایش :
دکتر محمد گلناریرییس کنفرانس
دکتر علیرضا نوروزیدبیر اجرایی
دکتر کیوان محبیدبیر علمی
دکتر محمدرضا رمضانپوردبیر ارتباط با صنعت
دکتر نرگس حبیبیدبیر انتشارات
دکتر محسن عشوریانمشاور ارشد همایش
مهندس مهران قاضی عسگردبیر فناوری اطلاعات